standard

Stop forurening

Det er alt andet lige forkert at forurene, da det er bevist at det ikke er en god ting for naturen. Solen har nogle ultraviolette stråler, som går ind og varmer jorden op. Hvis man ikke har det beskyttende lag som hedder ozonlaget, kan man risikere at man kan udvikle kræft af disse strålinger. Med andre ord er ozonlaget det der holder os fra, at skulle lide af kræft i sidste ende. Så det er uhyggeligt at tænke på, hvor meget forurening der egentlig forekommer rundt omkring i verden. Der er dog mange som gør en stor indsats for, at få flere med på vognen og måske stoppe forurening i sidste ende.